Founder Member

Er.Deepak Kumar Shrestha

Late. Er. Lekh Bahadur Gurung

Chandra Siwakoti

 Durga Prasad Pandey

Tanka Prasad Pandey

Er.Rupesh Kumar Shrestha

Dinesh Narayan Shrestha

Sugat Kumar Shrestha

Himali Kiran Bhusal